Mangler klubbansatte - fritidsklubb kan bli stengt

foto