Bygda skaper trivsel på Singsås bo- og dagsenter

foto