GALLERI? Våningshuset har stått på et jorde i Buvika i lang tid.

- Dette er jo helt forferdelig, og bare tull. Det viser at administrasjonen og en del av politikerne er imot alt i Buvika. Forklaringen til vedtaket er hovedsakelig at grøntanlegget i området blir skadet. Det er jo bare påfunn for å trenere søknaden. Det er umulig å karakterisere hva jeg mener om dette. Det er sånn en gjeng, det går ikke an å ha med sånne folk å gjøre, sier Halvorsen.

- Føler du det er gått prestisje i saken?

- Selvfølgelig! Det var jeg klar over fra før også. Det nytter ikke å begynne å behandle en sak med å avvise den. Konklusjonen må komme til slutt, ikke først. Flere av de som står bak vedtaket har trolig aldri vært på hitsida av Mannsfjellet. De skjønner ikke hva det dreier seg om en gang, svarer buvikingen.

- Vi skal være glad, ikke bare i Buvika, men i hele kommunen, at en anerkjent kunstner som Knut Eerik Halvorsen vil bosette seg i Skaun og revitalisere Galleri Arctica, sier Buviklistas Willy Horrigmo, som understreker at saksframlegget trolig ikke var nyansert nok.

Saksbehandlingsfeil?

I vedlegget til Halvorsens søknad er det krysset av for både "bolighus" og "næring" under "Parsellen skal benyttes til". Men under "Spesifikasjon av parseller det er søkt om fradeling for", er det kun nevnt at parsellen skal brukes til boligtomt. Og det er bare boligtomt-delen som nevnes i rådmannens innstilling i saksframlegget og i vedtaket.

- Søknaden omfatter kun bolig

- Jeg stemte imot at fradeling av tomt fordi søknaden går på akkurat den biten. Det er ikke riktig å ha en boligtomt i en grøntkorridor, dette er for øvrig i tråd med kommunens retningslinjer. Dersom søkeren mener at søknaden omfatter både bolig og næring, må det komme fram i søknaden, og det gjorde det ikke ved dette tilfellet, sier Arbeiderpartiets Runa Forren.

Les hele saken i papiravisa torsdag 19. april eller pdf-utgaven

BEFARING: Plan- og miljøutvalget var tirsdag på befaring der Knut Halvorsen ønsker å sette opp våningshuset. Fra venstre: Mons Gafset, Knut Halvorsen, Willy Horrigmo, Mona Husby, Marie Kuvås, Runa Forren (delvis skjult).