De siste ukers hendelser ved Lium Bakeri i Soknedal gav de ansatte en god ide for et nytt salgsprodukt.

- Dette salgsframstøtet er en form for selvironi, og det ble veldig godt mottatt, både av våre faste kunder og sjåfører, forteller de ansatte ved bakeriet.

Lium Bakeri i Soknedal har to ganger i løpet av tre uker blitt stengt av Mattilsynet på grunn av problemer med smågnagere i produksjonslokalene. Forrige torsdag åpnet de igjen etter den siste stenginga, og på mandag denne uka var det mus i brøddisken.

- Vi lagde noen små kaker av typen vannbakels, som vi utformet som mus, og som vi solgte til kundene. Dette pågikk fram til onsdag. Kundene syntes det var en morsom ide, forteller staben.

- Sjefene dro på ferie denne uka, og da brukte vi salgsplakaten med teksten "Når katten er borte, danser&", som vi har brukt tidligere når ledelsen er borte. Og denne gangen passet plakaten ekstra godt, ler de ansatte ved Lium bakeri.

Salget av mus var en suksess. Nå er imidlertid beholdningen av mus tom, både her og der, og det vil heller ikke bli laget mer med det første.

SELVIRONI: Denne uka ble det solgt kaker formet som mus hos Lium Bakeri i Soknedal. Foto: privat
BAKERIET: Lium bakeri