En ungdom fra Frøset på Støren kjører til stadighet rundt i en uregistrert beige BMW 518 med et prøvenummer som er utgått på dato.

Bilen er tidligere avskiltet, men er i stadig bruk. Bilisten er tatt flere ganger, og politiet tror at bilisten vil bruke bilen igjen.

Midtre Gauldal lensmannskontor forventer at folk varsler politiet om bilen fortsatt er i bruk, og sier at folk ikke må godta at bilen er i bruk siden den er uregistrert.