Alt arbeid med helsefarlige kjemikalier i naturfagrommet ved Skaun ungdomsskole ble stanset av Arbeidstilsynet sist uke.

– En overhengende fare for arbeidstakernes liv og helse, begrunner Arbeidstilsynet stansingen med.

Vedtaket ble gjort fordi lagrede helsefarlige kjemikalier manglet merking, eller var dårlig merket.

– Var innelåst

– Stoffkartotek med HMS-datablad var ikke tilfredsstillende. Flere datablad manglet og noen som forelå var av eldre dato. Ventilasjon, førstehjelpsutstyr og verneutstyr var ikke kvalitetssikret i forhold til angivelser på databladene, skriver Arbeidstilsynet i pålegget om stansing.

Rektor ved Skaun ungdomsskole, Jon Bogen, avdramatiserer situasjonen, og sier at dette i stor grad dreier seg om gamle datablad.

– Kjemikalene er dessuten fra gamle dager, og har vært låst inne i et skap, forklarer Bogen. Kjemikalene skal nå være destruert.

Arbeidet på naturfagsrommet ble stanset fra og med 23. mars, og Arbeidstilsynet krever skriftlig tilbakemelding på at manglene er utbedret. Dette er ikke gjort ennå, men Bogen regner med å få alt på plass innen kort tid.

– Rapporten er ikke sendt inn ennå, men det vil bli gjort første uka etter påske, sier rektoren.

Maskiner var ikke festet

Også i sløydsalen hadde Arbeidstilsynet tilsyn, og avdekket blant annet at ingen av maskinene var festet til underlaget.

– Maskinene er nå blitt festet. Jeg vil likevel ikke si at det har vært farlig for elevene på skolen før manglene ble utbedret. Kjemikalene var innelåst, og maskinene stod på et eget maskinrom, sier Bogen.

Han sier at skolen tar forholdene på alvor, og at tilsynet viser at de ikke har gode nok rutiner for sikring.

– Det vil vi gjøre noe med for å sikre en trygg arbeidsplass for elever og lærere, sier Bogen.

– IKKE FARLIG: – Det har ikke vært farlig for elevene å gå på Skaun ungdomsskole, sier rektor Jon Bogen. I sist uke stanset Arbeidstilsynet arbeid ved skolen på grunn av overhengende fare for liv og helse.