Politikerne i Midtre Gauldal vil koste opp mot 100.000 kroner mer i 2010

Fra første januar i år øker godtgjørelsen til de folkevalgte i Midtre Gauldal kommune. Blant annet kan formannskapets godtgjørelse øke fra 8.000 kroner til 10.000 kroner i året.

Kan koste 100.000 kroner

Det er et utvalg bestående av Erling Lenvik, Jens Gunnar Fløttum, Harald Buseth og Kristin Gunhildsøien som har fremmet forslaget til endringer. Formannskapet tar stilling til saken på mandag. Også satsene for møtegodtgjørelse til kommunestyret, råd og utvalg er det foreslått en økning av. Fra dette året kan kommunestyrets faste medlemmer få en godtgjørelse på 2.000 kroner per år. Det samme får medlemmer av sektorutvalg.

– Å fastslå nøyaktige kostnader med foreliggende forslag til reglement er vanskelig, da alt avhenger av møteaktiviteten, skriver rådmannen i sakspapirene.

Det antas likevel at de økte utgiftene ikke vil overstige 100.000 kroner på årsbasis.

DOBLER GODTGJØRELSE: En blir ikke rik av å være kommunepolitiker, men fra i år av er det foreslått å øke satsene noe i Midtre Gauldal. Kommunestyrets faste medlemmer har tidligere fått 1.000 kroner i godtgjørelse per år, denne satsen kan nå dobles.