Snøfallet utover onsdag morgen skaper en god del problemer for trafikkavviklinga.

På Ler fikk et vogntog sladd, og hengeren skle ut. Deretter traff vogntoget en lyktestolpe. Det ble hindringer på E6, men dette er nå ryddet opp i.

I Storlersbakkan og generelt i høyden i Trondheim, har det vært store problemer, og trafikken har vært saktegående fra Klett og innover mot byen.

På sideveiene har trafikken tildels gått sakte på grunn av snødrev.