Stoler du på mobiltelefonen om du har behov for akutt hjelp? Når det er strømbrudd, vil det gå bare 1-4 timer, før du også er uten mobiltelefon.

I det siste har det vært flere strømbrudd i Gauldalen der strømmen har vært borte i timesvis. Samtidig har folk opplevd at de heller ikke kan ringe med telefonen, og det gjelder også fasttelefonen.

Mobilen først ut

- Mobiltelefonen faller først ut. Der er det batteribackup for 1-4 timer, sier informasjonssjef Knut Sollid i Telenor.

Dette gjelder hele landet, og enkelte basestasjoner har ikke batteribackup i det hele tatt.

For fasttelefon er batteribackupen minimum 8 timer ifølge Sollid, og kan være opp til 48 timer. Batteribackupen er i telefonsentralene.

- Vi oppgraderer stadig vekk backupen, og vi jobber for å utvide den når det gjelder mobil. Telenor er ikke pålagt å ha batteri, og backup er et initiativ Telenor har tatt, sier Sollid.

Må ta ansvar

Sollid sier at myndighetene ikke har gitt pålegg om batteribackup.

- Når strømmen faller ut, må du påregne at mobilen også gjør det. Hver enkelt må ta vare på egen sikkerhet. Din og min sikkerhet er ikke Telenor alene sitt ansvar. Folk er nødt til å ha ansvar for egen tilværelse, sier Sollid.

Sollid sier at dersom en er avhengig av raskt å måtte få tak i hjelp, må en sørge for å ha en annen beredskap enn å stole på mobilen.

Lensmann Monica Brækken ved Melhus lensmannskontor sier at politiet er kjent med at telefonen falt ut under siste strømbrudd, og at lignende har skjedd andre steder i landet også.

- Det må være dialog mellom Justisdepartementet og Telenor, sier Brækken.