I fjor ble det vedtatt omfattende endringer i tobakkskadeloven, og fra og med i dag trer bestemmelsen om tobakksfri skoletid for landets grunnskoler og videregående skoler i kraft. Det gjør at det vil bli forbudt å røyke og snuse i skoletiden. Rektor ved Melhus VGS, Astrid Gynnild, hilser lovendringene velkommen.- Jeg synes lovendringene er gode, de er en del av en viktig satsing på et helsefremmende skole- og arbeidsliv, sier hun.

Strengere reglementPå Melhus VGS innførte de allerede for 2 år siden en røykfri skole, hvor det ble forbudt for elevene å røyke eller snuse i skoletiden inne på skolens område. Nå gjelder altså forbudet uavhengig om tobakksbruken skjer på skolens område eller ikke. Gynnild ser positivt på de landsomfattende lovendringene.- Det er positivt at mydighetene tar skrittet fullt ut og vedtar en slik lovendring. Det kommer til å gagne folkehelsen i Norge, sier hun.

Håper på forståelseGynnild forteller at skolens tidligere restriksjoner mot røyking har vært vellykkede. - Det er blitt slik at det er veldig få elever som røyker, og nesten ingen av de ansatte gjør det. Vi har hatt svært få henvendelser om at elever har røyket på skolens område, sier hun. Lovendringene vil bli en del av skolens reglement, og brudd på dem kan føre til anmerkninger, og i verste fall nedsatt ordenskarakter. Når Melhus VGS åpner dørene igjen den 18. august, så skal Gynnild i sin velkomsttale ta opp de nye lovendringene. Hun håper på forståelse for lovendringene fra elevene sin side. - De aller fleste vil nok slutte seg til forbudet, sier hun.