Jorid Løkken i Audioplus er skeptisk til ungdommer som går med høretelefoner døgnet rundt.

- Ørene våre er ikke beregnet for konstant lydpåvirkning så tett på, sier Jorid.

Det gir fysisk slitasje, mener hun. Inne i ørene er det flimmerhår, og de slites, sjøl om ikke lydnivået er spesielt høgt.

Hun vet at mange ungdommer bruker høretelefoner i studiesituasjoner, og at mange skoler tillater dette. Elevene hevder dette gir økt konsentrasjon. Dette er i strid med Jorids anbefalinger.

Jorid ønsker å slå et slag for god hørsel og forebygging av skader. Hun har sett at dårlig hørsel er en sammensatt plage. Det påvirker livskvalitet og psyke.

Hun startet egen bedrift for ti år siden, med en forretningsidé rundt god hørsel. Audiografen på Støren har i dag sju ansatte, og seks hørselsklinikker rundt i Trøndelag. De ligger i Trondheim, Melhus, Hemne, Stjørdal og Steinkjer.

Audioplus flyttet i september inn i nytt kontor på Prestteigen på Støren. De var tidligere på sykehjemmet, men plassen ble for liten.

Les reportasje om Audioplus i Trønderbladet lørdag 5. oktober 2013.

Les Trønderbladet: Størenbedrift utvider