Norges Vassdrags- og energidirektorat advarer i kveld mot store nedbørsmengder i Sør-Trøndelag fredag og lørdag.

- "Det er fare for lokale intense regnbyger fra fredag kveld og utover lørdagen. Vannføringen vil øke raskt i mange mindre bekker og elver. Kraftige regnbyger kan gi lokale oversvømmelser. Tettbygde strøk vil være spesielt utsatt", skriver direktoratet på sin twitterkonto i kveld.

Videre står det:

"Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og meldingen vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i regulerte vassdrag."