Politiet meldte litt over klokken 19 på onsdag kveld, at et vogntog hadde kjørt av veien og revet med seg en lyktestolpe mellom Klett og Melhus. Politiet dirigerte trafikken på stedet, og trafikken fløt greit.

Vogntoget var utenlandsregistrert, og havnet mellom veien og gang- og sykkelfeltet i nordgående retning, noen hundre meter sør for Ekra gartneri. Det var tett snødrev i området, snødekte veier og stedvis glatt veibane. Politiet hadde ingen opplysninger om årsak til ulykken på onsdag kveld.

Klokken 20.43 samme kveld meldte Statens vegvesen at ett felt var stengt på grunn av berging av vogntoget.

Vegtrafikksentralen ble varslet, og de vil følge opp det tekniske i forbindelse med lysmasta, forteller politiet.