-Det er en viktig beslutning som nå er tatt, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

- Jeg er glad for at vi fra 17. november kun har to prisområder i Norge. Dette viser at det pågående arbeidet med å styrke nettet i regionen bidrar til å bedre kraftsituasjon i Midt-Norge. Tiltakene som nå gjennomføres er et viktig skritt på veien mot å utjevne prisforskjellene på strøm i Norge. Jeg vil imidlertid understreke at kraftsituasjonen i området fortsatt vil være krevende, og jeg vil vurdere alle tiltak som kan bidra til at det ikke blir nødvendig å gjeninnføre egne prisområder, sier statsråden.

Årsaken til at prisområdet i Midt-Norge fjernes, er at magasinbeholdningen i området vurderes å være på et tilfredsstillende nivå, samtidig som ferdigstillelse av nettforsterkninger legger til rette for mer import av kraft til regionen. Midt-Norge vil nå inngå som en del av markedsområdet Nord-Norge, slik situasjonen var før 2006.

Regjeringen er svært opptatt av kraftsituasjonen i regionen. En tilfredsstillende løsning på kraftunderskuddet i Midt-Norge vil ikke være på plass før ytterligere nett- eller produksjonskapasitet er på plass.

– Jeg har stor forståelse for utålmodigheten rundt kraftsituasjonen i Midt-Norge og derfor er jeg svært opptatt av at vi får tilgang på ny kraft i regionen. Det skal skje både gjennom bedret nettilgang og ny produksjon. Utbygging av småkraft- og vindkraftanlegg vil være viktige bidrag for å øke produksjonen. Kraftledningen til Sverige som skal åpnes høsten 2009 vil ytterligere forbedre situasjonen, og kraftledningen fra Ørskog til Fardal vil være det viktigste enkelttiltaket for å bedre energiflyten inn i området. I tillegg vil jeg ha stort fokus på energieffektiviserende tiltak både i husholdningene og i næringslivet, sier Riis-Johansen.

Statnett, som har ansvaret for å dele inn i markedsområder for kraft ved forventet energiknapphet i et område, påpeker i en pressemelding at en vesentlig endring i kraftsituasjonen framover kan gjøre det nødvendig å gjeninnføre prisområdet i Midt-Norge på et senere tidspunkt.

- En gledelig nyhet

Dette er virkelig en gledelig nyhet for alle i Midt-Norge – både innbyggerne og næringslivet, uttaler stortingsrepresentant Arne L. Haugen (Ap) i næringskomiteen.

- Det viser at Statsnett har prioritert forsterkninger og utbedringer av nett og installasjoner ifht Midt-Norge, og at dette gir resultater. Jeg er veldig glad for at den særbehandlinga som vi har vært utsatt for, og som har vært en belastning, nå opphører. I løpet av kort tid vil forskjellene mellom Midt-Norge og Østlandet utjevne seg, når Statskraft er ferdig med utbedringer av nettet mot Europa, sier Haugen.

MELHUS: Kraftlinjer over Rødde. Foto: Harald Danielsen