Større renovasjonsselskap kan gi lavere gebyrer

foto