Næringsforeninga fornøyd med at sentrumsplanen er vedtatt