Høyre og Kristelig Folkeparti kan gå til hver sin kant