Slik er kjønnsfordelingen i det nye kommunestyret i Midtre Gauldal