Singås den bygda i vårt distrikt som har flest losjemedlemmer i forhold til folketallet, om en skal stole på listene som er lagt ut på tv2nyhetene.no. Kvinner fins ikke, i den til nå temmelig lukkede og hemmelige foreningen.

Frimurere i Melhus

Andreas Engh-Halstvedt, f. 1919, major, Melhus

Gunnar Handberg, f. 1942, disponent, Melhus

Reidar Bjørn Hårstad, f. 1968, underverksmester, Melhus

Tore Johansen, f. 1948, yrke ikke oppgitt, Melhus

Geir Krogh-Albertsen, f. 1942, salgssjef, Melhus

Gunnar Margido Nordskag, f. 1942, salgssjef, Melhus

Jørund Ofstad, f. 1955, rektor, Melhus

Eldar Olderøien, f. 1942, interiørarkitekt, Melhus

Knut Olsen. f. 1947, frisørmester, Melhus

Kåre Ivar Rokseth, f. 1941, kjøpmann, Melhus

Odd Emil Trana, f. 1943, Hovin

Frimurere i Singsås

Jostein Digre, f. 1938, daglig leder, Singsås

Harald Forodden, f. 1945, avdelingsingeniør, Singsås

Odd Einar Helmersen, f. 1961, selvstendig næringsdrivende, Singsås

Per Arne Herreskitbred, f. 1949, bonde, Singsås

Rune Kirkhus, f. 1962, etterutdanning, Singsås

Hans Petter Malum, f. 1968, selvstendig næringsdrivende, Singsås

Per Sigmund Nordløkken, f. 1949, faglærer, Singsås

Frimurere på Støren

Olav Almås, f. 1917, lensmann, Støren

Svein-Håkon Granlund, f. 1936, skolesjef, Støren

Frimurere i Soknedal

Jonas Gill Hanshus, f. 1923, sivilarkitekt, Soknedal

Ole Magnar Horgøien, f. 1955, lektor, Soknedal

Frimurere i Buvika

Rolf Bratlie, f. 1958, konsulent, Buvika

Kjell Halvorsen, f. 1938, salgssjef, Buvika

Kjell Herold Karlsen, f. 1967, driftsleder, Buvika

Roger Kvam, f. 1963, serviceleder, Buvika

Jan Magne Strømman, f. 1944, rektor, Buvika