Ved utgangen av april sto 30 vordende mødre i kø hos jordmor i Melhus, og køståing skal det nå bli slutt på. Melhus kommunestyre har bevilget penger for at jordmorstillinga økes med 30 prosent.

Kommunestyret har også satt av mer penger til barnehageplasser. Vårens opptak viste at det var behov for flere barnehageplasser i de kommunale barnehagene i nedre Melhus enn budsjettert. Politikerne har bevilget en halv million kroner ekstra slik at de som har krav på plass, får komme inn i barnehagen.