Younis Abu Naja og kona Tenzing trodde de hadde sikret seg et godt hus for familien da de kjøpte en tomannsbolig på Støren. Da boligen ble lagt ut for salg i 2014, var det stor interesse for huset med en prisantydning på 2,69 millioner kroner. Ekteparet måtte betale 50.000 kroner over prisantydning.

Leste takstrapporten

– Vi var og kikket på huset, og jeg leste takstrapporten. Det er første gang vi kjøper hus i Norge, og det er ikke selgerens problem at vi ikke er helt stø i norsk, sier Younis Abu Naja som opprinnelig er fra Palestina og som jobber som maler og gulvlegger.

I august 2014 fikk de overta huset. Etter hvert oppdaget de flere mangler med huset som ikke var beskrevet i takstrapporten signert av Rolf Ivar Folstad, og de engasjerte advokat hos Help forsikring der de hadde tegnet boligkjøpeforsikring. Så langt har de ikke klart å nå fram overfor motpartens selskap Protector forsikring. To av naboene har engasjert seg for å hjelpe Younis Abu Naja, og de sier begge at det kan bli nødvendig å gå rettens vei for å nå fram. Flere advokater er inne i saken.

Naboene, Younis Abu Naja og Help Forsikring stusser over at takstmannen som laget takstrapporten for boligen, er den samme som har bodd en lang periode i huset som er fra 1975 og som fikk ordnet med påbygg på 2000-tallet. Senere solgte han huset, og før Younis Abu Naja kjøpte det i 2014, var det i en kort periode eid av flere andre. Salget i 2014 foregikk gjennom meglerfirma som godtok valg av takstmann. Takstmann Folstad og Tryg som representerer ham, ønsker ikke å kommentere saken og viser til Norges Takseringsforbund.

I takstrapporten heter det blant annet: «Boligen vurderes generelt å være i tilfredsstillende stand ut fra byggeårene ... »

– Det er veldig betenkelig at tidligere eier har fungert som takstmann. En kan ikke forvente at en som skal kjøpe hus, har med lommelykt og kikker i pipa og studerer rør, sier den ene naboen.

Advokat Oda Othilia Egeberg i Help Forsikring opplyser at hun på vegne av Naja har reklamert til Protector Forsikring på blant annet feil ved piper og ildsteder. Egeberg mener takstmannen burde ha inngående kjennskap til boligen siden han både har eid den og har bygd ut den, og blant annet at skorsteinen var innkledd og røykrørshullet gjenmurt.

- Takstmenn plikter å opplyse potensielle boligkjøpere om negative forhold ved boligen som takstmannen "kjente eller måtte kjenne til". Ettersom takstmannen i dette tilfellet både har eid og bygd ut boligen må han ha hatt inngående kjennskap til bygningsmassen. Han kan dermed gi en langt fyldigere beskrivelse enn hva som ville være tilfellet ved et normalt takstmannsoppdrag der takstmannen ikke kjenner eiendommen fra før. På denne bakgrunn har jeg, på vegne av kjøper, anført at selger av boligen er ansvarlig for avvikene påpekt av tilsynsmyndigheten – nettopp fordi takstmannen selger benyttet ved salget må ha kjent til at skorsteinen var innkledd og at røykrørshull ikke var gjenmurt tilfredsstillende. Takstmannen ga imidlertid ikke opplysninger om dette ved salget til tross for at han i følge rapporten skal "vurdere synlige sider [av piper og ildsteder]", samt vurdere "avstand til brennbart materiale". Takstmannen skulle ha formidlet alt han var kjent med. Det holder ikke å kun opplyse om noen avvik. Naja ville ikke ha kjøpt eiendommen på samme vilkår dersom han hadde fått opplysninger om at skorsteinen var innkledd og røykrørshullet gjenmurt, forteller Egeberg.

Fant feil

Blant feil ekteparet har funnet, er at et vannrør frøs fordi det ikke var isolert, aggregatet i kjølehjørnet hadde defekt motor, kjølehjørnet hadde defekt motor, kjøkkenvifta fungerte ikke og mange takstein hadde brekkasjer. Gauldal brann og redning har funnet to avvik. Utbedring av pipa alene er kostnadsberegnet til 60.000 kroner.

Siden det også var nivåforskjell i nordre hjørne av huset, ble ekteparet usikre på om huset var trygt å bo i. Naboene som er bygningskyndige, bestemte seg for å hjelpe til med henvendelsen til forsikringsselskapet, og har blant annet tatt opp at det er manglende bærevegger, loddavvik i yttervegg, dårlig fundamentgrunn og øvrige konstruksjonsmessige avvik.

-  Da vi var på visning på huset, var det snø utenfor. Etter overtakelsen oppdaget vi at krypkjelleren var full av søppel og jeg har kjørt mange lass til gjenvinningsstasjonen. Søppelet var for øvrig beskrevet som "materialer" i takstrapporten, forteller Younis.

Tomannsboligen huser både familien Naja/Tenzing og en familie som leier i første etasje.

- Vi hadde nok ikke kjøpt huset om vi hadde visst hvilken tilstand huset egentlig var i, sier Younis.

Både takstmannen og hans advokat i Tryg viser til Norges Takseringsforbund når det gjelder å kommentere denne saken.

Ikke offentlig regulert

– Takstbransjen er ikke offentlig regulert, og vi jobber aktivt for at bransjen skal bli det. Alle medlemmer av Norges Takseringsforbund er likevel bundet av organisasjonens etiske regler som blant annet stiller strenge krav til uavhengighet og objektivitet. Det er klare regler om at man ikke skal taksere for nær familie, eller i tilfeller hvor man har egeninteresse i utfallet.  Den enkelte takstmann som fra sak til sak må vurdere om han er inhabil i en konkret sak, opplyser advokat Daniel Ø. Helgesen i Norges Takseringsforbund.

Helgesen mener at så lenge det ikke finnes et økonomisk motiv eller andre klare egeninteresser i utfallet, må det være forsvarlig at en takstmann takserer boliger han tidligere har eid uten at det er i strid med god takstmannsskikk.

Videre sier han at de er gjort kjent med at det ikke er utbetalt noen erstatning fra takstmannens forsikringsselskap, da det etter deres skjønn ikke er funnet kritikkverdige forhold ved utførelsen av oppdraget.

- Norges Takseringsforbund jobber aktivt for at bransjen skal bli offentlig regulert. I den forbindelse er det nå ute en offentlig utredning på høring  (NOU 2009:6) hvor utfallet forhåpentligvis blir at takstbransjen får en offentlig autorisasjonsordning, uttaler Helgesen.

UTBEDRINGER: Tenzing og Younis Abu Naja oppdaget blant annet i utleiedelen, en rekke mangler som de mener ikke er beskrevet i takstrapporten. Advokaten deres opplyser at Protector Forsikring har avvist kravet, og at saken kan bli brakt til forliksrådet eller Finansklagenemnda. Foto: Gunn Heidi Nakrem