Sprang i temperatur på 10-15 grader har forekommet i løpet av et døgn den siste uka. Og en kjøretur fra Hølonda til Melhus kunne gi en variasjon på ti grader. Tempratursvingningene har vært store i Gauldalen den siste uka, både i tid og sted.

På Yr.no står det at temperaturene i Sør-Norge har variert med 40 grader den siste uka.

I helga vil det svinge rundt null grader i nedre deler av Gauldalen. Fra Ler og sørover vil det holde seg på minussida. Men ingen bebodde steder vil få mer enn åtte-ni minusgrader, verken i Melhus eller Midtre Gauldal kommuner.

Når det gjelder vind vil det bli forholdsvis stille, men økende fram til søndag kveld, da vinden kan komme opp i ti meter i sekundet. Vindretningen vil være sørlig. Det meldes klarvær og lettskyet, med økende skydekke utover dagen, både lørdag og søndag. Det er ikke ventet nedbør i vårt distrikt.

Neste uke vil få stabilt vær med skyer, oppholds og rundt fem minusgrader.

Forrige helg gikk vi ekstremværet Cora i møte. Det ble ikke meldt om skader etter stormen. Værmeldingene førte til at den planlagte sesongåpninga av Soknahytta ble utsatt. Den er nå lagt til kommende søndag, 14. januar.