Forrige tirsdag skrev Arbeiderpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti i Melhus under på samarbeidserklæringa.

Holdt hemmelig

De tre partiene har laget en politisk plattform, og ville ikke vise fram den under underskrivingsseremonien. Begrunnelsen var ifølge Gunnar Krogstad (Ap) som ble ordfører sist tirsdag, at de ville vente til det nye kommunestyret var konstituert.

Onsdag denne uka var Gunnar Krogstad (Ap), Stine Estenstad (H) og Jan Arne Bremnes (KrF) rede til å vise fram hva de tre partiene er blitt enige om. Det første punktet er at "det skal føres en ansvarlig økonomisk politikk, slik at de årlige budsjetter er i balanse, og at gjeld pr. innbygger er på et fornuftig nivå. Melhus har hatt gode overskudder de siste årene. Gjelda er på 1,4 milliarder kroner.

Beholder eiendomsskatten

Her er noen punkter:

- eiendomsskatten beholdes og på dagens satser i hele fireårsperioden

- arbeidet med kommunereformen skal ikke stanses opp slik Arbeiderpartiets Gunnar Krogstad bebudet i valgkampen. Sammenslåing med andre nabokommuner unntatt Trondheim, skal vurderes

- ingen kommunalt ansatte skal sies opp, og Melhus kommune skal være en trygg og inkluderende arbeidsplass

- mer fleksibelt opptakstidspunkt for barnehagene

- gruppestørrelsen på 1.-4. trinn skal minskes

- det skal reguleres mer areal til næringsformål, men slike areal bør ikke tas fra verdifull dyrkajord

- jordvernet skal praktiseres strengt

- flere ladestasjoner for elbil

-  sette i gang prosjekt med ny Gimse skole på nåværende sted med tilhørende flerbrukshall

- gratis trygghetsalarm

- prøveprosjekt med snøscooterløyper for nytte- og rekreasjonskjøring

- Melhus skal være en raus kommune når det gjelder flyktninger som bosettes i Melhus

- nei til flere søndagsåpne butikker

- rullering av rusplanen

- Vi har vært nødt til å til å svelge noen kameler, og det har ikke vært noen vits i å spille inn saker som en visste ikke ville bli godtatt, sier Jan Arne Bremnes (KrF).

Opposisjonsleder Jorid Jagtøyen (Sp) og Sigmund Gråbak (Melhuslista) varsler at de vil arbeide for at opposisjonen også lager en politisk plattform. Sp, Melhuslista, Frp, MDG, SV og V har inngått valgteknisk samarbeid.