Hjertesukket på skiavdelingas facebookside kom etter at løypa har vært besøkt av hester, og deretter kom noen damer med hund rett etter at løypa var frest opp. Det var lite snø og løypa hadde ikke satt seg, forklarer Terje Pettersen, leder i skiavdelinga.

Pettersen har likevel ikke inntrykk av at de fire løypekjørerne som bytter på med å gjøre en gratis innsats med å kjøre opp løyper, har planer om å gi seg.

- Utover hjertesukket på skiavdelingas facebookside, har dere planer om noen tiltak, kanskje straffetiltak?

- Nei, det er fri ferdsel, og vi ønsker at folk skal komme seg ut. Men vi håper folk kan vise litt hensyn, sier Pettersen. Han peker på at skiløypa er lett å ødelegge nå når det er lite snø, og særlig rett etter at den er frest opp og den ikke har satt seg.