Mangler penger: – Skulle vi skifte ut alle bruer som er 100 år, blir det Robek snart

foto