Gaulakortet: − Inntektene brukes kun til lovpålagte oppgaver

foto