Behov for penger og frivillige i møtet med fattigdomskrisen: – Folk sparer strøm og hopper over måltider