Det ligger gjenstander i vegbanen, som påvirker ett kjørefelt i påkjøringsvegen til E6, på Prestteigen på Støren. Dette ligger i retning mot Trondheim.

Starttiden for hendelsen var onsdag 21. juni klokken 14.36, med beregnet sluttid klokken 15.36.

- Merk at sluttiden er usikker og kan endres, melder Statens vegvesen på sine nettsider.