Vegtrafikksentralen Midt meldte lørdag kl. 09.35 at E6 er stengt mellom Berkåk og Støren. Det pågikk en bilberging i Soknedalstunnelen, som medfører at tunnelen ble stengt en kort periode.

Omkjøring ble skiltet på stedet, før de like rundt kl. 09.40 kunne opplyse om at bilberging var utført.

Tunnelen er åpnet for normal ferdsel.