Åpnet tom sykehjemsavdeling og kjøper plasser i Steinkjer, likevel må noen dele rom

foto