«Kompani Støren»: En hel uke med militære øvelser og sluttet orden

foto