Gauldal Brann og Redning fikk melding om brannen rundt klokken 04.00 på søndag, og da de kom til stedet var huset overtent.

Dårlig vanntilgang

Tre voksne beboere ble evakuert fra huset, den siste samtidig som de første brannmannskapene ankom.

På grunn av dårlig tilgang på vann i området, var brannvesenet nødt til å tilkalle tankbiler også fra Lundamo, Støren og Rennebu, for å bistå med tilkjøring fra Støren. Til sammen var det 15 menn og kvinner i arbeid med slukning på det meste.

Det er ikke uvanlig at brannvesenet må gjøre det på denne måten, forteller fagleder i Gauldal Brann og Redning, Stig Onsøyen.

- Vannverket som er her i Soknedal holder til drikkevann, men skal vi begynne å ta av det til slukning, så blir det fort tomt. Det er annerledes i områder med større drikkevannskilder, sier han.

Ingen spredningsfare

På søndag formiddag brant det ennå  i ett rom i sokkeletasjen i huset, og brannmannskapene jobbet fortsatt med sluknng.

Det var aldri noen kritisk fare for spredning av brannen, forteller Onsøyen.

- Det er såpass god plass rundt huset, at ingen av beboerne i de andre husene trengte å evakueres, uttaler han.

De tre som bodde i huset ble tatt hånd om av slektninger, og hadde ikke behov for legetilsyn.

Verken politi eller brannvesen kan foreløpig si noe om hva som er brannårsaken, men Onsøyen antyder at det kan se ut som den har startet i sokkeletasjen.

Politiet vil etterforske saken så snart branntomta er tilgjengelig.

RØYK: Store mengder røyk la seg over boligområdet i Soknedal.
SISTE REST: Ett rom i sokkelen var fremdeles i brann på søndag formiddag, og mannskapene jobbet ennå med slukning.
TILKJØRT: Brannvesenet fikk tilkjørt vann med tankbiler fra Støren.
ÅRSAK: Det er for tidlig å si noen om brannårsaken, uttaler politi og brannvesen.