- Vi registrerer at det er ulovlig kjøring, og snøscooterkjørere må påregne kontroller, sier lensmann Torill Næss Rostad ved Midtre Gauldal lensmannskontor.

Lensmannen sier at det er høysesong for snøscooterkjøring. Denne uka er det vinterferie, og mange er på vei ut i terrenget. Det er heller ikke lenge før påska står for dør.

- Folk må huske på reglene for snøscooterkjøring, og det er viktig at foreldre er på banen og følger med, sier lensmann Næss Rostad.

Snøscooterkjøring er ikke tillatt i utmark, og det gjelder også islagte vassdrag. Lensmannen minner om at en må ha løyve for å kunne kjøre snøscooter.