- Pårørende har tøffe hverdager og mange ubesvarte spørsmål

foto