Slik skal man løse plassproblemene ved Støren barneskole

foto