Elisabeth Røstad Olsen reagerer på at det er altfor langt fra inngangen på Domussenteret til parkeringa for handikappede. Den er plassert ved parkeringsplassen på sørsida. Korteste veg for dem som skal gå eller trille rullestol, uten å passere kantstein, er 100 meter. Klarer du å forsere slike hindringer er avstanden 80 meter.

– Mange som benytter handikap-parkering er folk med hjerte- og lungelidelser. For dem er avstand til inngangen veldig viktig. I kuldeperioder er det utelukket for meg å bruke denne parkeringsplassen sammen med mitt barn som har en hjertelidelse, sier Elisabeth.

Hun sier at hun gjerne ønsker å handle ved Domussenteret, men at det er vanskelig. Parkeringsplassene nært inngangen er ofte opptatte.

Flere har henvendt seg

Senterleder Kåre Jon Langberg sier at flere har henvendt seg til Domussenteret med ønsket om å ha handikap-parkeringa nærmere inngangen.

– Det er veldig smalt og trangt ved miljøgata, og med den plassen som en handikap-parkering krever, er det vanskelig å få det til. Men det er mulig å se på løsninger, der ikke alle kravene til en handikap-parkering er oppfylt. Vi ser at andre gjør det på denne måten, sier Langberg.

Ikke bare rullestolbrukere

Han er enig med Røstad Olsen om at ikke alle som benytter handikap-parkering har rullestol med seg. For dem er det ikke nødvendig med så stor plass rundt bilen. Og de kan lettere passere hindringer som for eksempel kantstein. Som det er rikelig av mellom Domussenteret og miljøgata.

Elisabeth Røstad Olsen opplyser at bare ti prosent av dem som benytter handikap-parkering er rullestolbrukere.