Det vil bli dyrere å kjøre elbil i tiden som kommer, varsler transportetatene. Pengene skal brukes på å finansiere kollektivtransport og tiltak for gående og syklende.

Må betale bompenger

I forslaget til Nasjonal transportplan (NTP) for 2018-2029 skriver etatene at elbiler må gå fra ingen til lave avgifter og at de må begynne å betale bompenger – selv om de fortsatt vil få lavere sats enn bensin- og dieselbiler.

Les også: Nye bomstasjoner førte til flere biler

«Alle incitamentene for overgang til null- og lavutslippskjøretøy skal være tidsavgrenset. Alle kjøretøy bidrar til svevestøv, støy og kø, og alle trenger tilnærmet samme arealer til kjøring og parkering», skriver etatene.

Fortsatt billigere enn bensinbiler

Likevel understrekes det at elbiler og lavutslippskjøretøy skal være billigere i bruk enn bensin og diesel.

Les også: Mange elbiler i Melhus, få i Midtre Gauldal

Etatene vil la elbilister fortsette å kjøre i kollektivfelt, men bare på de stedene der bilistene hindrer kollektivtransporten.