Nå kan du kjøre over den nye Flottenbrua på E6 i Soknedal