En rekke kommuner er blant kundene til European Insurance Agency (EIA) som nå er anmeldt av Kreditttilsynet og etterforskes av Økokrim. Skrekkvisjonen for de mange forsikringstakerne er ugyldige forsikringer.

Klæburådmann Ruth Astrid Eng Mule forteller at EIA hadde det desidert laveste anbudet da Klæbu skulle skifte forsikringsselskap. Tilbudet var så godt at hun stusset, men agenturselskapet kunne vise til så solide utenlandske forsikringskontaker, mellom annet engelske Loyds, at selskapet vant anbudsrunden med god margin. Nå er det etter det Kreditttilsynet har kommet fram til, all mulig grunn til å sette spørsmålstegn ved EIA`s påståtte forbindelser til mellom annet Loyds.

- Men vi har ikke hatt noen grunn til å tvile på EIA, sier rådmann Eng Mule. Vi har hatt en del mindre forsikringssaker der vi har sendt skademelding og fått pengene på dagen. På grunn av at vi kostet firmaet så lite, fikk vi også 20 prosent rabatt, og det tydet ikke på svindel akkurat.

I ettertid innrømmer hun at det er en skrekkvisjon å tenke på hva som kunne ha skjedd dersom behovet hadde meldt seg for en større forsikringsutbetaling. – Jeg tør ikke en gang tenke på følgene om Klæbuhallen hadde brent ned etter brannstiftingen der nylig, sier hun.

TVILTE IKKE: - Men vi har ikke hatt noen grunn til å tvile på EIA, sier rådmann Astrid Eng Mule