HO-utvalget stilte seg i utgangspunktet positiv til søknaden fra Marino, men ønsket å begrense skjenkebevilgningen til å kun gjelde innendørs.

- Jeg minner om at HO-utvalgets avgjørelse var enstemmig, og at utestedet ligger nær gangfelt og boligområder, og det er flere boliger planlagt i samme område, sa Magnar Kosberg (Krf) til formannskapet mandag.

Kosberg lanserte HO-utvalgets tilrådning som eget forslag, men fikk kun støtte fra Arbeiderpartiets Jorid Endal Bjørnevoll under avstemningen.

Rådmann Grethe Metliaas opplyste at likebehandling er den viktigste årsaken til at administrasjonens tilrådning ikke var i tråd med vedtaket fra HO-utvalget.

- Andre utesteder på Støren har fått samme bevilling, så det ville blitt urettferdig å begrense Marinos muligheter. Samtidig minner jeg om at bevillingen bare gjelder ett år, slik at den kan revurderes, sa Metliaas.

Les hele saken i papiravisa torsdag 19. april eller pdf-utgaven