Trøndergranitt mener Midtre Gauldal kommune avgjorde kjøpet av kinesisk granitt til GSK på feil prisgrunnlag.

Kommunens oversikt viser at det ville kostet rundt 1.833.490 kroner å kjøpe stein fra Trøndergranitt til bruk på Gauldal skole og kultursenter (GSK). Den kinesiske steinen som valget falt på har en kostnad på 651.278 kroner. Det utgjør en differanse på 1.182.212 kroner. Inkludert merverdiavgift på den norske steinen øker differansen til 1.477.765 kroner. Så lenge varen blir kjøpt fra utlandet, slipper en unna momsen.

Tror på mindre differanse

Styreleder i Trøndergranitt, Magne Hage, er overrasket over det endelige pristilbudet kommunen viser til på steinen fra Trøndergranitt.

- Vi ga dem en pris på rundt en million kroner. Det gjaldt et uforedlet produkt, og det må ha vært et annet firma som har gitt dem en samlet pris på 1,8 millioner, mener Hage.

Han kjenner til foredlingsbedrifter som han mener kunne gitt en rimeligere pris enn det som ble forelagt kommunen, og tror differansen mellom kinesisk og trøndersk granitt kunne kommet ned mot en million. Det mener Magne Hage burde være overkommelig.

- Det må koste litt penger å markere seg som en miljøkommune, sier Hage.

- Vi ga ingen tidsfrist

I papirene som ble forelagt kommunen kommer det også fram at det ble gitt en tidsfrist på pristilbudet på steinen fra Støren. Etter 19. februar ville prisen stige med 20 prosent, noe som ville økt differansen mellom kinesisk granitt og granitt fra Støren til 1.773.318 kroner. Magne Hage stiller seg uforstående til denne forutsetningen, og også daglig leder Leif Arne Lind ved Trøndergranitt avkrefter at det har vært snakk om en frist og prisstigning.

- Trøndergranitt har ingen politikk på å sette slike frister. Tvert imot var det fra vår side snakk om å diskutere den prisen vi hadde gitt, sier Magne Hage.

Han tror kommunen har tatt en avgjørelse på feil prisgrunnlag, og mener det ville vært naturlig for kommunen å ta kontakt med Trøndergranitt i løpet av prosessen.

- Vi burde kanskje også ha vært mer offensive, men mener det ville vært normal forretningsskikk å snakke med oss før beslutningen ble tatt, sier Magne Hage.

Viser til Skanska

- Hvor kommer prisøkningen på 20 prosent fra når Trøndergranitt sier at de ikke kjenner til dette?

- Den informasjonen har vi fått fra Skanska. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Bernt Midthjell, prosjektingeniør i Midtre Gauldal kommune.

Han sier at kommunen har forholdt seg til Skanskas kontrakt, slik som er normalt i anbudssaker, og at de ikke kjenner til hvor mange selskaper som er blitt kontaktet eller hvilke vurderinger som er gjort.

- Hvorfor har dere ikke vært i kontakt med Trøndergranitt etter at dere fikk prisoverslaget på tilbudet?

- Vi kan ikke gå inn og overprøve et pristilbud vi har fått fra en kontraktspartner, sier Midthjell.

Han forteller at kommunen ønsket å bruke lokale bedrifter og lokal arbeidskraft, og at det var årsaken til at de ønsket å se et tilbud på granitt fra Folstadbruddet.

- Vi hadde ikke noe annet grunnlag til å ta beslutning på enn Skanskas tilbud, og det har vi brukt da vi tok beslutningen, sier Midthjell

Prosjektleder Rune Haugen i Skanska ønsker ikke å komme med noen kommentar til saken.

MÅ KOSTE LITT: - Det må gå an å bruke litt ekstra penger om en vil markere seg som miljøkommune, mener Magne Hage i Trøndergranitt. Han erkjenner at granitten fra Støren er dyrere enn den kinesiske, men mener differansen ikke trengte å bli like høy som den har blitt.
BURDE VALGT LOKALT: Magne Hage i Trøndergranitt mener den samlede prisen på Støren-granitt kunne blitt lavere om GSK hadde valgt et annen firma til å foredle steinen deres. På grunn av stor prisforskjell, kommer steinen som nå er lagt ved GSK fra Kina.