- Målet under årets TV-aksjon er å komme oss opp fra medaljeplassen i nedre del, sier melhusordfører Erling Bøhle.

Ordføreren synes det er flaut at Melhus i likhet med øvrige randkommuner rundt Trondheim og Trondheim, er på de bakerste plassene når det gjelder bidrag per innbygger.

Flere tiltak

For å snu trenden, har Bøhle satt i gang en rekke tiltak for å bedre Melhus kommunes plassering under årets TV-aksjon.

- Kommunen har økt bidraget med 100 prosent fra 10.000 kroner til 20.000 kroner. Bidraget fra kommunen har stått stille noen år. Dette kan være et godt eksempel, sier Bøhle.

Pengene kommer i tillegg til det innbyggerne gir. I fjor ga hver innbygger i Melhus i snitt 35 kroner.

Aksjonsledelsen regner med at 200 personer vil stille opp for å gå med bøssene på søndag. Bøssebærerne har fått beskjed om å starte innsamlinga først klokka 15 slik at folk rekker en søndagstur. Innsamlinga skal pågå i 2-3 timer. Etterpå blir bøssene innlevert til MelhusBanken som i år teller. Lokale butikker har sponset drikke og boller til bøssebærerne. Er folk ikke hjemme, kan bøssebærerne ifølge utsendt beskjed fra TV-aksjonen, klistre på en lapp med kontonummer på folks postkasse. Tidligere ble lappene klistret på låste ytterdører, og det var lite populært blant dem som var bortreist noen dager.

TV-aksjonen

Årets TV-aksjon er på søndag

Pengene går til UNICEF i strategisk samarbeid med Norges idrettsforbund og Olympiske komité og Right to Play

Aksjonen er kalt "Sammen for barn", og skal gå til barn som er berørt av hiv/aids.

Aids har gjort 15 millioner barn foreldreløse

Fjorårets TV-aksjon gikk til Leger uten grenser, og da kom det inn over 200 millioner kroner.

VIL FYLLES: Oddvar Søberg, leder i Melhus idrettsråd, Per Anton Leite, leder for Frivillighetssentralen og ordfører Erling Bøhle håper at bøssene fra Melhus blir enda mer velfylte enn de var i fjor.