De politiske partiene er blitt enige om sammensetningen av det nye Melhus formannskap.

Partiene har brukt litt tid på å komme fram til sammensetningen. Hensynet til likestillingsloven med krav om minst 40 prosent av hvert kjønn, har voldt litt bry for de partiene som hadde få kvinner blant de innvalgte.

Formannskapet har 11 medlemmer, og seks av dem gikk til Ap, KrF, SV og V som ble enige om en samarbeidsavtale. Ap får tre medlemmer, og stiller med ordfører Erling Bøhle, Gunnar Krogstad og Bente Estenstad. Krogstad blir også gruppeleder. KrF har Hallgeir Solberg (varaordfører) med, mens SV har Aud Herbjørg Kvalvik i formannskapet. Lillian Thomassen blir Venstres representant.

Opposisjonsgruppa som stiller med felles liste, er blitt enige om at Sp og H skal ha to hver. Frp får inn en, og som kompensasjon får Frp opposisjonslederen. I perioden som har vært, har opposisjonslederen hatt en kontordag på rådhuset i uka, og ordninga blir trolig videreført. Fra Sp stiller Jostein Myhr og Jorid Jagtøyen, fra H Sigmund Gråbak og Stine Estenstad og fra Frp Johan Lund Furunes.

Valg av ordfører, varaordfører og formannskap skjer under kommunestyremøtet 16. oktober. Den politiske plattformen for flertallsgruppa er ikke ferdig behandlet i partiene ennå, og vil bli presentert senere.

OPPOSISJONSLEDER: Frp Johan Lund Furunes (Frp).