Geir Morten Granmo er ansatt som ny nærings- og bygdeutvikler i Midtre Gauldal kommune.

Granmo bor for tiden i Rendalen der han er daglig leder i Rendalen Kommuneskoger. Granmo kommer egentlig fra Soknedal, og sier han har hatt et mål om å slå seg ned her.

– Når det da ble utlyst en stilling som jeg så på som interessant, valgte jeg å søke, sier Granmo.

For fem år siden kjøpte Geir Morten Granmo et småbruk i Soknedal, og det er her han vil slå seg ned når han nå flytter hjem.

Stilling som næringssjef har stått ubesatt i noen år, og stillingen Granmo har fått er som nærings- og bygdeutvikler.

– Min første oppgave vil være å lage en strategisk næringsplan for kommunen. Den vil gi et grunnlag for videre arbeid, sier Granmo.

En av utfordringene han ser for seg er å få næringslivet og andre aktører til å trekke i flokk.

– Vi må gå i samme retning, og ikke arbeide mot hverandre. Det er viktig å ha et felles mål, mener Granmo.