Stenger E6 flere netter og i helga

Kartet viser hvor det stenges på E6. Brubakken er nord for Melhus sentrum. Den grønne linja viser omkjøringsveien. Bilistene må kjøre om Melhus sentrum når det er stengt på strekninga fra Brubakken til Melhus sentrum/Søberg. Foto: Nye Veier