Regjeringen ser på ordninger for å gjøre bosetting av flyktninger enklere

foto