To enheter står for over 80 prosent av merforbruk på drift