Det er færre arbeidssøkere, men langtidsledigheten bekymrer

foto