Ny koronabølge er i gang: – Det har vært en økning i antall dødsfall