Har sendt ut varsel – fare for flere skredtyper

foto